Fortrolighedspolitik

Persondatapolitik

BlackBrush anvender cookies. Cookies bliver alene anvendt i forbindelse med vores login system. Vi registrerer ingen oplysninger omkring dig eller hvad du køber hos os i cookies.

For at kunne handle hos BlackBrush og indgå via vores website skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail

Personoplysningerne registreres hos BlackBrush og opbevares fortroligt hos BlackBrush uden at blive solgt videre til 3. mand. BlackBrush er forpligtet ifølge Persondataloven til at opbevare oplysningerne efter endt medlemskab i 5 år, hvorefter de slettes.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan altid bede os om at slette de registrerede oplysninger i henhold til reglerne i Persondataloven.

Alle medarbejdere hos BlackBrush har adgang til de registrerede oplysninger.

Den dataansvarlige er BlackBrush.dk IVS

Alle data behandles krypteret.

Kontrol af personlige informationer

Enhver personlig information, som er videregivet til eller opsamlet af BlackBrush, inklusiv information fra hjemmesiderne BlackBrush.com, Bamboobrush.dk er kontrolleret og ejet af Frifeldt Fundings IVS og Frifeldt Invest IVS.

Hvilke personlige informationer indsamler BlackBrush?

Når vi indsamler personlig information, vil vi identificere formålet med indsamlingen af informationerne. Når du oplyser enhver form for personlig information via BlackBrush.com, BlackBrush.dk og Bamboobrush.dk har vi retslige forpligtelser overfor dig på den måde, vi håndterer data på. Vi indsamler informationen retfærdigt og forklarer derfor, hvordan vi vil anvende den og fortæller hvis vi videregiver informationen til andre.

Generelt vil den information du oplyser kun blive brugt til at give dig den Service, som du har tilmeldt dig. Vi indsamler og anvender udelukkende personlig information for at opfylde de specificerede og kompatible formål som vi angiver og, eller, hvis vi indhenter samtykke eller som kræves ved lov.

Informationen vi indsamler fra vores Brugere hjælper os til at personliggøre og hele tiden forbedre din oplevelse hos BlackBrush. Vi anvender informationen til at levere vores Service, behandle betalinger og kommunikere med dig om ordrer, produkter og vores Services. Vi anvender også informationen til at forbedre vores hjemmesider, samt at forhindre eller opdage svig eller misbrug af vores hjemmeside og for at forhindre at en tredjepart kan varetage tekniske, logistiske eller andre funktioner på vores og/eller dine vegne.

Disse typer af information indsamler vi:

Information du giver os: Vi modtager og gemmer al information du indtaster på vores hjemmeside eller på anden vis videregiver til BlackBrush. Du kan vælge ikke at videregive bestemte informationer, men det kan betyde at du måske ikke har mulighed for at benytte alle vores funktioner. Vi anvender informationen du videregiver til kunne besvare dine forespørgsler, tilpasse din fremtidige shopping og for at kommunikere med dig. Informationen du videregiver til os, vil blive delt med partnere (inklusiv Kunder, Sælgere, aggregators, og eksterne virksomheder, som supporterer salgsprocessen) udelukkende i forbindelse med håndteringen af ordrer og salg.

Cookies

Ved brug af vores Service accepterer du, at vi må installere og bruge cookies til at identificere dig som Bruger i alle henseender. Cookie sporingsinformationer modtages fra computere, tablets, mobiltelefoner og andre apparater med internet forbindelse. Det tillader os at tilbyde dig produktanbefalinger, personaliseret indhold, andre tilpassede funktioner og Services.

Deling af de personlige information vi modtager

Vi kan kontakte dig i et reklameøjemed fra tid til anden, som eksempelvis at informere dig om en forbedring af en service eller om tilføjelsen af en ny service på BlackBrush. Du har mulighed for at fravælge sådanne informationer/henvendelser når du opretter dig på en af vores sider. Yderligere har du på hvilket som helst tidspunkt mulighed for at vælge at modtage sådanne informationer.

Hvis du, fra en af vores sider, bliver underrettet om, at din information kan blive brugt til, at vi kontakter dig i forbindelse med ”administrative formål”, så betyder det, at vi kan kontakte dig af forskellige årsager, som alle relaterer til den Service du har tilmeldt dig. Det kan eksempelvis være en mail med nyt kodeord, hvis du har glemt dette, eller give dig besked, hvis en Service ikke er tilgængelig grundet vedligeholdelse.

Når vi overfører personlige informationer til lande udenfor den Europæiske Union, af ovenstående grunde, sikrer vi, at informationerne bliver overført i overensstemmelse med denne privat politik og følger gældende persondatalov.

Opbevaring af personlig information

Vi beholder kun personlige informationer så længe vi finder det nødvendigt, for at imødekomme formålet med indsamlingen. Vi opbevarer dine personlige informationer i vores system, så længe du benytter vores Service.

Vi indsamler personlige informationer på en lovlig og retfærdig måde, med accept og samtykke fra den pågældende person. Vi sikrer os, at alle personlige informationer opbevares sikkert i overensstemmelse med Persondataloven og EU regulativet 2016/679 fra Europa-Parlament og Rådets forordning fra den 27 April 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Personlig data skulle være relevant det formål, hvortil det anvendes og i det omfang det er nødvendigt, skal det være præcist, fuldstændigt og opdateret.

Vi vil beskytte personlige informationer med rimelige sikkerhedsforbehold imod tab eller tyveri, så vel som uautoriseret adgang, afsløringer, kopiering, misbrug eller modifikationer.

Vi er forpligtet til at udføre forretning i overensstemmelse med disse principper, for at sikre at fortroligheden af personlige oplysninger er beskyttet og bliver vedligeholdt.

Adgang til personlig information

Information omkring vores politikker og fremgangsmåder ved håndteringen af personlig information vil være let tilgængelige for Kunder.

Du har ret til at forespørge en kopi af den personlige information BlackBrush har opbevaret om dig og for at få rettet unøjagtige oplysninger.

Klager

Du har mulighed for at indgive en klage angående behandlingen af personlig data og personlig information ved at indberette en klage til Datatilsynet; se sektion 58(1) af Persondataloven.

KONTAKT Black brush

Hvis der måtte være det mindste, så tøv ikke med at skrive ind til os!

Kontakt